ricsi.jpg

 

A PORLASZTÓ MŰKÖDÉSE

 

A Danuvia porlasztók a következőképpen működnek:

 

  1. Teljes gáz. A ¤ 18 mm levegőtorokba beáramló levegő a főfúvóka által szabályozott mennyiségű benzinnel keveredik. Ha teljesen nyitott a fojtószelep, a szabályozó tűnek nincs külön szerepe, mert a körülötte örvénylő levegő a porlasztást teljes egészében biztosítja. A pótlevegő-furat biztosítja azt, hogy bármiképpen változik is a motor fordulatszáma, a főfúvókán át mindig a beszívott levegőmennyiséggel arányos tüzelőanyag-mennyiség jut a keverőházba. Olyan méretű főfúvókát kell alkalmazni, amellyel a jól bejáratott üzemmeleg motor a legnagyobb teljesítményt adja le, vagyis a legnagyobb sebességre képes. A gyár gyakorlati tapasztalatok alapján 80-as fúvókával szereli a porlasztókat; ez biztosítja ui. a legjobb teljesítményt. Természetesen, ha egyes motoroknál kisebb fúvókát alkalmaznak és a fúvókatű állását még változtatjuk, nagyobb teljesítménynövekedést lehet elérni.
  2. 1/2-3/4 szabályozó tolattyúállás. A legtöbbet használt tolattyú állásban a keverékképzést és a helyes keverési arányt a fojtóharang kivágása és a tűfúvókának, valamint a szabályozó tűnek a fojtóharanghoz viszonyított helyzete szabja meg. A tűt gyárilag felülről a második beszúrásban rögzítik. Bejáratás után a porlasztó utánállításánál előfordul, hogy a tű helyzetén (egy bevágással felfelé vagy lefelé) változtatni kell.
  3. Üresjárat. A motor üresjáratát a porlasztó-szabályozó bowden állítócsavar (szükség szerinti) ki- vagy becsavarásával állítjuk be. A kívánt helyzet után ellenanyával rögzítjük. A jó beállítás előfeltétele, hogy a motor meleg legyen, amikor ezt a műveletet elvégezzük.

 

 

39. ábra. Porlasztó oldalnézeti képe

 

 

40. ábra. Porlasztó oldalnézeti képe

 

A PORLASZTÓ SZÉTSZERELÉSE ÉS JAVÍTÁSA

 

A szétszerelés és javítás egyes munkamenetei a következők:

 

  1. Az úszóház fedelét levesszük, az úszót az úszótűvel együtt kivesszük,
  2. a keverőház lábánál levő tűcsavart eltávolítjuk,
  3. a főfúvókát és tűfúvókát kivesszük.

 

Az összes alkatrészeket ezután tiszta benzinnel kimossuk. A fúvókát szükség szerint kifújjuk (tűt, drótot vagy más kemény tárgyat ne használjunk a furat tisztításához, mert ezek a furatot kitágíthatják). Ha a fúvóka sérült, cseréljük ki. A fúvókatűt is megvizsgáljuk, az elgörbült tűt kiegyengetjük. Ha erősebben kopott, kicserélésre javasoljuk. A körtolattyút tisztára mosott keverőházba szereljük vissza és ellenőrizzük annak kopottságát. Ha nagyobb a lógás, úgy a körtolattyút okvetlenül ki kell cserélni, tekintettel arra, hogy a megkopott körtolattyú üzem közben a keverék lengésének határára mozgásba jön, és kellemetlen csörgő hangot vált ki. Ezenkívül (a nagyobb fogyasztás ellenére) motorunk teljesítménye csökken, és a jelentkező hamis levegő miatt a motor beindítása is nehézkessé válik. Az úszót gondosan megvizsgálva, meggyőződünk arról, hogy a forrasztott részeknél nincsen-e benzin szivárgás. A gyakorlati ellenőrzés formája egyszerű. Megrázzuk az úszót, és amennyiben benne folyadék mozog, úgy az úszót óvatosan kissé felmelegítjük. A felmelegedett beninkeverék ui. igyekszik az úszóból eltávozni és megmutatja a szivárgás helyét. A benzin eltávolítása után a jelzett helyeket forrasztózsír használata mellett kisebb elektromos pákával meglehet forrasztani.

 

Utolsóként felülvizsgálandó rész az úszótű és annak ülése. A pontos zárás ellenőrzendő és amennyiben szükséges, a tűt a helyére becsiszoljuk. A rosszul záró úszótű sok bosszúságot okoz, állandó túlfolyása menet közben teljesítmény csökkenést, nagyobb fogyasztást eredményez; álló helyzetben, ha a benzincsapot elfelejtjük elzárni, úgy blokk-szennyeződést, esetleg (hosszabb időn keresztüli parkolásnál) a teljes üzemanyagmennyiség elfolyását eredményezheti.

 

A LÉGSZŰRŐ

 

A porlasztó szerves tartozéka a légszűrő. A légszűrő tisztítja meg a beszívott levegőt a külső szennyeződéstől, portól. Ha a légszűrőt gondosan kezeljük, egyben motorunk élettartamát is megnöveljük. Általában 1000 km-enként, de új gépnél az első 500 km után a légszűrőt a porlasztóról a szorítóbilincs meglazítása után leszereljük, (többszöri benzinváltással) tiszta benzinben gondosan kimossuk, mindaddig, amíg a szűrő a benzint tovább már nem szennyezi. Ezután kb. 1 dl benzin hozzáadagolásával, sűrű olajos keveréket készítünk. Ebben a benzinszűrőt rövid ideig áztatjuk, utána lefolyatva a keveréket, a szűrőt eredeti helyére visszaszereljük. A benzin elpárolgása után a szűrő fémszálait olajréteg vonja be. Ez a további üzemelés alatt a beszívott levegő porrészecskéit leköti és megakadályozza, hogy azok a motortérbe jussanak.

 

125 cm3-es Danuvia motorkerékpárok

kezelése és karbantartása

Szerzők: GÁBOR ANDRÁS     WOHLMUTH EMIL