fejlec.jpg

A MOTOR SZERKEZETE

 

HENGERFEJ

 

A 125 cm3-es Danuvia motorkerékpár hengerfeje NYAlSi 13 szabványjelű könnyűfém öntvényből, korszerű kivitelben készül. A gyújtógyertya ferdén (a hengerfej középtengelyéhez viszonyítva 300-os dőlésben) nyert elhelyezést a hengerfejben. Az lehetővé teszi a gyertya könnyű be- és kiszerelését anélkül, hogy a benzintartályt le kellene emelni. A hengerfej belső felületét megvizsgálva tájékozódást nyerhetünk a motor működésére vonatkozóan. Amennyiben erős, fekete koromlerakódást látunk (5000 km után 0,5 mm-nél vastagabb réteg), arra lehet következtetni, hogy túl sok olajat (1:15-nál többet) kevertek a tüzelőanyagba, vagy nem megfelelő minőségű olajat használtak.

 

Az Arol 2 T jelű olaj használata a koromlerakódást csökkenti. A koromlerakódás másik oka lehet, hogy a porlasztó túl dús keveréket szolgáltat. (A tűállás túl magas!)

 

Ha a porlasztó, úgyszintén az üzemanyagkeverék helyesen van beállítva, a koromlerakódás barnás színű. Fekete korom minden esetben dús keverékre vall. A koromréteget, ha annak vastagsága helyenként eléri a 0,5 mm-t, tompa szerszámmal eltávolíthatjuk. Ezt a műveletet azonban óvatosan végezzük, nehogy a hengerfejen karcolások, sérülések keletkezzenek.

 

HENGER

 

A henger öv 26-nak megfelelő anyagból készül. A henger kopásának mérésére hengermérő órát használunk, ennek segítségével megállapítható a henger elhasználódásának mértéke. A legnagyobb kopás a kipufogó csatornák közelében mérhető. A mérőórát csavaros mikrométer, és egy 54 H6-os izomszergyűrű segítségével a henger normál méretére kell beállítani. A méréshez úgy vezessük be a hengerbe a mérőórát, hogy a mérőóra lemeze jól feküdjön a henger belső futófelületén. Gondosan kell ügyelnünk arra, hogy a tapintóvégeket a hengerfalon lefelé tolva, azok ne jussanak a kipufogó vagy az átömlő csatorna nyílásaiba. A hengert több helyen mérjük, vagyis fenn és alul, mégpedig egymásra merőleges irányokban, közben figyeljük meg, hogy mennyire tér el az óra mutatója a beállított mérethez képest. Ha az eredeti mérettől való eltérés a kipufogó csatornák közelében a 0,35 mm-t eléri, a henger felfúrásra szorul. Ilyenkor az alapméretnél 0,5 mm-rel nagyobbra fúrjuk (vagyis ¤=54,5 mm) és az 1 sz. túlméretű dugattyúval szereljük. (28. ábra)

 

 

27. ábra. Henger

 

 

28. ábra. Henger alul mérve

 

 

29. ábra. Henger felül mérve

 

A hengerbe beütött szám (0,1-1) névleges ¤ 54,00 mm-től való gyártási eltérést jelenti 1/100 mm-ben kifejezve. Ezt a méretet kell eredeti méretnek tekinteni

 

Ha a helytelen bejáratás következtében a dugattyú beszorult, a következőképpen járunk el. Amennyiben a hengerpaláston 0,05 mm-t meg nem haladó sérülés keletkezett, a henger fúrás nélkül használható. Ez esetben a fehér folt alakjában mutatkozó és a hengerpalástra tapadt alumíniumot finom csiszolóvászonnal eltávolítjuk, utána a hengert benzinnel alaposan kimossuk, majd végül beolajozzuk.

 

Ha a henger kopása a megengedett mértéknél kisebb, a kipufogó csatornák koromlerakódásának eltávolítása, alapos mosás és olajozás után a henger visszaszerelhető. A kétütemű motor sajátossága, hogy az elégett olaj az érintkezési felületeken égési lerakódást hagy maga után, amely idővel elszűkíti a kipufogó csatorna nyílásait, a kipufogócső első kanyarulatát, ezzel nagymértékben lecsökkenti a motor teljesítményét, s az ezt követő nagyobb gázadás növeli a motor üzemanyag-fogyasztását. Az elkokszosodás eltávolítását az üzemeltetéstől függően 10-15000 km-enként ajánlatos elvégezni. A kormozást a henger-kipufogócsonk belső felületének kikaparásával kezdjük, ügyelve arra, hogy ott, ahol a hengerfuraton az élek találkoznak, egyenetlenségeket (sorját) ne okozzunk, mert ez a dugattyú falát megsértheti.

 

Tompított élű kaparóval a dugattyú és a hengerfej égésterét is tisztítsuk meg, de ügyeljünk, hogy azok felületét ne karcoljuk össze. Az erősebb karcok és felületi egyenetlenségek nagyobb koromlerakódást váltanak ki és ez detonációs öngyulladást okoz. A tisztítás elvégzése után gondosan mossuk le az alkatrészeket, majd a henger csatornáit beépítés után levegővel fúvassuk ki, ill. szárítsuk meg.

 

Csak kiszerelt hengert kormozzunk. Tilos a kormozást szakszerűtlenül, a dugattyúval egybeszerelt hengeren a kipufogónyílás felől végezni. Ez a dugattyú palástjának a megsérülését okozhatja, ill. a kemény korompikkelyek a hengertérbe juthatnak, ami költséges javítást von maga után.

 

DUGATTYÚ

 

Már bizonyos kilométerszámot futott motorhengerbe csak addig szabad új, alapméretű dugattyút beszerelni, amíg a henger kopása ¤-ban véve, 0,05 mm-nél kisebb. Nagyobb kopás esetén tökéletes bejáródás már nem lehetséges. Helytelen a 0,05 mm-nél kisebb kopású hengerbe, magasabb osztályú (-1 hengerbe +1, vagy +2 jelű) dugattyút szerelni, mert a henger kevésbé igénybe vett részei jóformán nem kopnak, és az újabb bejáratás során a beszorulási veszély sokkal nagyobb, mint eredetileg volt.

 

Új dugattyút kell beszerelni, ha a hengert felfúrjuk vagy új hengert szerelünk. Nagy javításoknál ajánlatos a hengert a dugattyúval és dugattyúcsapszeggel együtt kicserélni. Gondolnunk kell ui. arra, hogy a kétütemű motornál a dugattyú nemcsak a motor nyomatékát szolgáltatja, hanem egyben a vezérlést is végzi, ezért sokkal kisebb mértékű dugattyúkopások engedhetők meg.

 

A dugattyú még nincs bejáratva, ha felületének 1/3-részén a megmunkált, fényes felület még felismerhető. A jól bejárt dugattyú palástja fényes és sötétbarna foltoktól mentes, tompán szürke fényű.

 

Dugattyúméretek:

 

Dugattyú
A dugattyúpalást magassága
A csapszegfurat magassága

¤ 54 mm
62 mm
28 mm

 

A1 = 53,95
A2 = 53,95
A3 = 53,92
A4 = 53,90
A5 = 53,87

Dugattyú szem méretei

Osztályozás

Színjel

I.
II.
III.

13,0045 - 0,003
13,0015 - 0,003
12,9985 - 0,003

piros
sárga
kék

Csapszegméret osztályozva

Színjel

Méret

I.
II.
III.

piros
sárga
kék

13,0015 - 0,003
12,9985 - 0,003
12,9955 - 0,003

 

Azonos színjelű, és csoportú értékkel szerelendő a csapszeg, és a dugattyú

 

A dugattyú és csapszer méreteit a 30. ábra mutatja.

 

 

30. ábra. A dugattyú és csapszeg

 

Szétszereléskor, ha a dugattyút újra akarjuk használni, a következőket kell megvizsgálni:

 

 • hogyan ül a dugattyúban a csapszeg,
 • milyen mérvű a dugattyúgyűrűk kopása (milyen a dugattyúgyűrűk hézagmérete),
 • milyenek a dugattyú méretei különböző helyeken,
 • milyen a dugattyú külső állapota (berágódásból származó anyagfelgyűrődések).

 

A dugattyúcsapszegnek csúszó illesztése van. Ha a csapszeg könnyen megy a furatba, akkor túlméretes csapszeggel kell kicserélni. Fentiekre való tekintettel háromféle méretű dugattyúcsapszeg készül, amelyek a jobb megkülönböztethetőség érdekében színjelölésben eltérnek. Fennáll a lehetősége annak, hogy sárga jelzésű csapszeget egy nagyobb méretű, piros jelzésű csapszeggel cseréljük ki. Ha viszont a pirossal jelzett dugattyúcsapszeget nem tudjuk kellő szoros illesztéssel szerelni, ennél már magasabb méretű nincs, és akkor a dugattyút a csapszeggel együtt ki kell cserélni.

 

 

31. ábra. A dugattyú mérése az alsó gyűrű alatt

 

 

32. ábra. A dugattyú mérése a szoknyarészen

 

A dugattyú hajtórúdra szerelése után megvizsgáljuk, hogy a dugattyú szerelés közben nem húzódott-e el. Ehhez ellenőrizzük a méretet közvetlenül a csapszeg felett (hossz- és keresztirányban), úgyszintén a dugattyú szoknyarészénél is. A dugattyú beépítésénél ügyeljünk arra, hogy a dugattyúgyűrűket biztosító csapok a kipufogónyílás, ill. a menet irányában legyenek.

 

Ha a dugattyún enyhe berágódási nyomok vannak, amennyiben ezek nem terjednek ki az egész palást felületére, olajjal átitatott korundkővel tüntessük el a berágódásokat.

 

Ehhez a munkához nem szabad csiszolóvásznat használni, mert az megtámadja a környező részeket, és a szükségesnél több anyagot távolít el. Ha a berágódási helyek az egész palástra kiterjednének, vagy anyag kenődne a dugattyúgyűrűre, a dugattyút kicseréljük. A henger felhúzása előtt a dugattyút derékszögbe állítjuk. Ha ui. a dugattyú oldalasan fut, a palást egyik fele olajkorommal vonódik be. A dugattyú egyik oldala a nagyobb súrlódások miatt hamarabb elkopik és a hengerből kellemetlen, zörgő hangok hallhatók.

 

A DUGATTYÚ KÉSZÍTÉSE ÉS ELLENŐRZÉSI ELŐÍRÁSA

 

Anyagelőírás: DÖAlSi ötvözetű, hőkezelt kokillaöntvény MSZ-2656-51 szerint. Hőkezelés után a hántolt palást felületén mért keménység HB5=110-130 kg/mm2, 20 C0-nál és P=10 D2.

 

Megmunkált méretek: (30. ábra).

 

A dugattyú rossz hézagolása következtében keletkező dugattyúcsörgés elkerülése és a könnyű bejárathatóság céljából a dugattyút a 30. ábra szerint kúpos-ovál alakúra készítik.

 

A jobb motorteljesítmény elérése érdekében kívánatos, hogy 0,1 mm-nél ne legyen nagyobb az eltérés. A gyűrűhornyok éleit 0,3X450-ra élezzük le. A dugattyú alsó és felső élét 0,2X450-ra élezzük le.

 

A dugattyúval levő (+1, -1 jelzés) itt is a névleges ¤ 54,00 mm-től való gyártási eltérést jelenti 1/100 mm-ben kifejezve.

 

DUGATTYÚGYŰRŰK

 

A dugattyúgyűrűk a bejáratás első 1500-2000 kilométerében erősen kopognak, amikor azonban a henger felülete már fényes, tükrös, a gyűrűk kopása csökken. A dugattyúgyűrűk magassági és hézagtűréseit ellenőrizni kell, a gyűrűknek ui. három fontos szerepet kell betölteniük:

 

 • tömíteniük kell, hogy az égő gázok lefelé ne áramolhassanak,
  1. le kell húzniuk a felesleges olajat a henger faláról, egyben pedig biztosítaniuk kell az egyenletes olajhártya képződést,
 • helyre kell állítaniuk az összeköttetést a dugattyú és a hengerfal között, ezáltal biztosítaniuk kell a hőelvezetést a dugattyúról a hengerre.

 

A gyűrűkopás megvizsgálása céljából a gyűrűket (gyűrűleszedő-fogó, vagy három lemezdarabka segítségével) levesszük a dugattyúról. (Ügyelni kell arra, hogy azokat ne cseréljük össze, és mindhárom gyűrű eredeti helyére kerüljön vissza.) Illesszük a gyűrűket egyenként a hengerbe és vigyázzunk arra, hogy a hengertalppal párhuzamosan helyezkedjenek el. Ha a gyűrűk két vége közötti hézag 2,2 mm-nél nagyobb, újakat szerelünk be helyettük. Új gyűrűknél a hézag 0,15-0,25 mm legyen, a hengertetőtől lefelé mért 6-8 mm helyén ellenőrizve, mivel ezen a helyen kopik legkevesebbet a hengerfal.

 

 

33. ábra. A dugattyúgyűrű megvizsgálása

 

Az erős olajkormozódás miatt nem minden esetben kell a megszorult dugattyúgyűrűket kicserélni. Az ilyen dugattyúgyűrű ui. még egyáltalán nem vesztette el feszültségét, csak kiterjedésben van akadályozva, s tisztítás után minden további nélkül használhatóvá válik. A dugattyúgyűrű horonyban lerakódott olajkormot legkönnyebben élesre reszelt használt dugattyúgyűrűvel távolíthatjuk el.

 

Ha új gyűrűket szerelünk, előzőleg győződjünk meg arról, hogy a dugattyúk hornyaiban akadálytalanul el tudnak-e helyezkedni. E célból a horonyban körülgördítjük a gyűrűt a dugattyún. A gyűrűnek sehol sem szabad a horonyból a dugattyú külső átmérője felé emelkednie. A gyűrű elfordulásának meggátolásához használt sárgaréz csapnak az érintkezésig összenyomott dugattyúgyűrű vájatában játékkal kell elférnie.

 

Ha a dugattyúgyűrű hézagmérete túl kicsi, ilyen dugattyúgyűrű beépítése nem javítja meg a motor futási tulajdonságait, sőt a dugattyúgyűrű beragadásához vezet. A gyűrű beépítésénél ügyeljünk arra, hogy a gyűrűket elfordulás ellen biztosító csapok a horonyban jól üljenek. Laza csapokat nem tanácsos rögzíteni, inkább a dugattyút cseréljük ki!

 

Ha a motorban már használt dugattyúkat bizonyos idő után kiemeljük, a dugattyúk a 34. ábra szerinti változásokat mutatják:

 

 • Túlerőltetett motor dugattyúja ragadási tünetekkel, gyűrűtöréssel.
 • A bejáratási utasítás betartásával helyesen üzemelt dugattyú.
 • Keverési arány be nem tartásából származó dugattyúsérülés (felkenődés).

 

 

34. ábra. A dugattyú mérése az alsó gyűrű alatt

 

A fenti három példából kitűnik, hogy az előírás szerinti keverék használata és a bejáratási sebesség betartása minden üzemelő egyéni érdeke, és azok elhanyagolása sok költséget és bosszúságot jelent a motorkerékpár tulajdonosának.

 

DUGATTYÚ CSAPSZEG

 

A dugattyú csapszeg ¤ 13 mm. (A régebbi motoroknál a csapszeg mérete ¤ 12 mm.) Mindkét csapszeg típus a kereskedelemben kapható. A csapszegek háromféle méretben készülnek. Mindig azonos színjelű és csoportú dugattyút és dugattyúcsapszeget szerelünk össze.

 

A dugattyúcsapszeg kiszereléséhez hegyes orrú laposfogó, és a 125 DV-k19 dugattyúcsapszeg kinyomó szerszám szükséges. A laposfogóval megfogjuk a csapszeg oldalirányú rögzítésére szolgáló biztosítógyűrűt és ezt mindkét oldalon kiemeljük a furatból. Ezután ráhelyezzük a dugattyúpalástra a csapszeg kinyomó szerszámot és az orsó csavarása közben a csapszeget kitoljuk a furatból.

 

 

35. ábra. Dugattyúcsapszeg szerelő szerszám használata

 

A hajtórúd-persely cseréjéhez a 125 DV-k5 különleges szerszámot használjuk. Ennek működtetésével a tartalékpersely kinyomja a kikopott perselyt a hajtórúdból. Miután az eltávolítandó perselyt a hajtórúdból kinyomtuk, az egy hüvelybe esik, az új persely pedig a hajtórúdba ül. A besajtolásnál ügyeljünk, hogy a kenőfuratok az új perselyen egybeessenek a hajtórúdszemen levő furatokkal. A hajtórúdperselyt szükség esetén a megfelelő méretre fel kell dörzsölni úgy, hogy a dugattyúcsapszeg játéka a perselyben - 0,02-2 mm legyen.

 

 

36. ábra. Dugattyú rögzítőgyűrű behelyezése

 

A dugattyúcsapszeg bronzperselyét ki tudjuk szerelni házilag készített segédeszközzel, amelyet a mellékelt méretekből minden nehézség nélkül elkészíthetünk.

 

Áll 1 db ¤ 14X16-os 20 mm hosszú,

 

1 db ¤ 17X20 mm-es 25 mm hosszú csődarabból,

 

valamint 1 db M 12X80-as csavarból és anyából.

 

A dugattyú visszaszerelésekor melegítsük fel a dugattyút 60-80 C0-ra. Ügyeljünk arra, hogy a dugattyúcsapszeget mindkét oldalról oldalirányú eltolódás ellen egy-egy rugós biztosítóval rögzítsük.

 

HAJTÓKAR, GÖRGŐSCSAPÁGY

 

A henger, hengerfej és a dugattyú leszerelése után a forgattyústengely alsó holtponti helyzetében megvizsgáljuk a hajtórúd alsó görgőscsapágyazásának állapotát, ez kielégítő, ha a játék a 0,15 mm-t nem haladja meg. Ezt úgy ellenőrizzük, hogy a hajtórudat a dugattyúcsapszeg irányában jobbra, balra billentjük. A két szélső helyzet közötti elmozdulás nagysága a hengertalp szintjétől mérve 0,8 mm-nél nagyobb nem lehet. Az elhasználódás bekövetkezésére jellemző a hajtórúd-csapágy felőli részének elszíneződése. Amennyiben ez a hajtórúdnál tapasztalható, a főtengelyt ki kell cserélni.

 

FORGATTYÚSTENGELY SZERELÉSE

 

A forgattyústengelyt 5 részből sajtolják össze. A lendítőtárcsákba a tengelycsonkokat és a hajtórúd csapágyazására szolgáló forgattyús csapokat 0,1-0,12 mm túlfedéssel, összesajtolással szerelik be. A hajtórúd CrMo acélból kovácsolt. A forgattyú felé eső szem cementált és edzett, finoman köszörült. A dugattyú csapszeg finoman megmunkált (leppelt), olajban kifőzött zsugorbronz-perselybe ágyazott. A forgattyúcsap anyaga szintén CrMo acél, cementálva, edzve, köszörülve és tükrösítve. Maximális kúpossága és ovalitása 3 mikron. A 4X6 mm átmérőjű görgősort 0,002 mm eltérési csoportosítással szerelik. A kenést a csapágygörgők a hajtórúdon kimunkált kenőréseken keresztül kapják.

 

A lendítőtárcsákat úgy méretezték, hogy a gyűrűkkel felszerelt dugattyú lengő mozgása révén adódó kiegyensúlyozatlanság 50%-ban kiegyensúlyozást nyer. Ez a kiegyensúlyozás a motor egyenletes, rezgés nélküli járását biztosítja.

 

A forgattyústengely (a sebességváltóval együtt) a motorház szétszerelése után építhető ki.

 

A FORGATTYÚSTENGELY ELHASZNÁLÓDÁSA

 

A forgattyústengelyt ki kell szerelni és cserélni, ha:

 

 • a görgőzés kopása a jelzett értéknél nagyobb;
 • a tengelycsonkon a golyóscsapágy elforog, vagy
 • a tengelycsonkok menetei sérültek.

 

A forgattyústengely görgős-sorát fel lehet újítani, ha a főtengelyt szétszereljük, és új görgősorral látjuk el. Ezt a munkát csak szakavatott javítóműhelyben lehet elvégeztetni.

 

A hajtórúd-perselyt ki kell cserélni, ha:

 

 • abban a dugattyúcsapszeg 0,1 mm-nél nagyobb játékkal illeszkedik.

 

FORGATTYÚSTENGELY ELLENŐRZÉSE ÉS UTÁNMÉRÉSE

Ellenőrzés és utánmérés előtt a forgattyústengelyt megszabadítjuk minden piszok- és olajmaradványtól. Különösen a csapágyhelyeket kell jól mosóbenzinnel kimosni, utána pedig sűrített levegővel lefújni. Ezután a forgattyústengelyt a csúcsok közötti esztergapadba fogjuk, de erre a célra még jobban megfelel egy derékszög-ellenőrző készülék. Ekkor a forgattyústengelyre mérőórát helyezünk, amellyel a forgattyúscsapágy sugárirányú játékát ellenőrizzük. Ez a játék ne legyen nagyobb 0,1 mm-nél. A tengelyirányú játékot hézagmérővel mérjük. Ez nem lehet nagyobb 0,25 mm-nél. Ellenőrzésre kerül még a forgattyústengely ütése. Erre a célra a forgattyústengelycsapágy (6203) két csúcsára mérőórát helyezünk és a tengelyt megforgatjuk. Az óra mutatójának kilengése mutatja az esetleges ütést. Ellenőrizzük továbbá, hogy a hajtórúd nem csavarodott-e el. Erre a célra a hajtórúd-csapágyba egy tüskét dugunk, és összehasonlítjuk, hogy a vizsgálandó tüske és a forgattyústengely-végek párhuzamosan futnak-e. Ha a hajtórudat utána kell igazítani, erre a célra ne használjuk magát a vizsgálótüskét.

 

MOTORHÁZ

 

A motorház AlSi öntvényből készül. A forgattyústengely és a sebességváltó tengely ágyazására szolgáló golyóscsapágyak R7 illesztéssel vannak szerelve a csapágy-furatokba. Csapágy-furatok nagy pontosságú célgépen készülnek. A célgépen való megmunkálás biztosítja a furatok pontosságát, a tengelytávok méretének pontos betartását, így nem fordulhat az elő, hogy a tengelyekre szerelt fogaskerekek akadjanak, vagy egyenetlen legyen az elfordulás.

 

A motorházfelek pontos összeszerelésére két illesztőszeget sajtolunk be a motorház öntvényébe. Összeszerelésnél vigyázni kell arra, hogy a szerelést az illesztőszegek beállításával kezdjük.

 

 

37. ábra. Simmering behelyezése

 

A CSAPÁGYAK KISZERELÉSE

 

A motorházban levő golyóscsapágyakat 125 DMV-k22 jelű csapágykihúzóval szerelhetjük ki. A csapágyak eltávolítása után különböző méretű illesztő lemezeket találunk. Ügyeljünk arra, hogy az illesztőlemezek ugyanoda kerüljenek vissza, ahonnan kivettük azokat. A csapágyfészkek mellett levő (1, 2 stb.) különböző számjelzések azt jelentik, hogy a golyóscsapágyak alá hány tized mm vastag illesztőlemezt kell behelyezni.

 

A CSAPÁGYAK BESZERELÉSE

 

A motorházakban a golyóscsapágyakat melegen szereljük be. Mindkét motorházfelet elektromos kemencében kb. 100-110 °C-ra egyenletesen felmelegítjük. Az előkészített csapágyakat a 125 DV-k14, k15 csapágy-beütőkkel ütközésig beütjük.

 

 

38. ábra. Csapágy behelyezése

 

125 cm3-es Danuvia motorkerékpárok
kezelése és karbantartása

Szerzők: GÁBOR ANDRÁS     WOHLMUTH EMIL