fejlec4.jpg

A MOTOR ÖSSZESZERELÉSE

A motor összeszerelésénél a szétszereléshez képest fordított sorrendben járunk el. Ügyeljünk arra, hogy akárcsak a kiszerelést, ezt is körültekintően, tiszta helyen végezzük. A motorházfelek összerakásakor a behelyezett tömítések sértetlenek, ill. új állapotban levőek legyenek. Szükség esetén a tömítések felragasztásánál hermeticet használhatunk.

 

A fentieket a legcélszerűbben az ábrán bemutatott módon végezhetjük el.

 

 

24. ábra. Főtengely behelyezése

 

 

25. ábra. Forgattyúsházfelek összetevése

 

Az összeépítésnél ügyelni kell, hogy a dugattyúgyűrűk meg ne sérüljenek. (A rögzítő csapok a gyűrűket elfordulás ellen biztosítják.) A hengert új lábtömítéssel látjuk el, és a dugattyúra helyezzük. A hengert gyengén lefelé mozgatva a dugattyúra húzzuk oly módon, hogy a gyűrűket egyenként a helyükre csúsztatva folyamatosan húzzuk fel a hengerre. Nem szabad erőltetni, mert a gyűrűk könnyen elakadhatnak a vezérlő nyílásokban!

 

A dugattyú alá helyezett készüléket eltávolítjuk, és a hengert gyengén lefelé mozgatva a helyére toljuk. Eközben tartsuk a hengert egy kézzel, ügyelve arra, hogy a henger tömítése ne sérüljön meg és jól feküdjön. Így elkerülhetők az esetleges tömítetlenségből adódó töltési veszteségek.

 

 

26. ábra. Henger szerelése

 

A hengerfej fémesen tömít, azért ügyeljünk arra, hogy a tömítő él körkörösen jól felfeküdjön a henger peremére. A hengerfej csavarjait meleg állapotban üzemi hőmérsékleten utána húzzuk.

 

Ezután a tengelykapcsoló állítónyílásán keresztül 0,7 l MM 60 jelű sebességváltó olajat töltünk a motorblokkba. A szétszerelésnél kiengedett motorolajat csak abban az esetben használjuk fel újra, ha az tiszta, különböző fémforgácstól, szennyeződésektől mentes és előzőleg csak rövid ideig (max. 4-5000 km) üzemeltettük a motorblokkot ezzel az olajjal.

 

A motorblokkot az ismertetett módon visszaszereljük a vázba. A visszaszerelés után következik a motorblokk komplettírozása. A porlasztót visszaszereljük a helyére, gondosan ügyelve arra, hogy a keverőház pontosan függőleges helyzetbe kerüljön, mert a helytelenül felszerelt porlasztó az úszóház nívóját és ezen keresztül az üzemeltetést befolyásolja. A felszerelésnél ügyeljünk még arra, hogy a henger csatlakozó csonkjára ütközésig illeszkedjen a porlasztó, a hamis levegő elkerülése végett. A körtolattyút visszaszereljük, és a keverőház műanyag fedelét visszacsavartjuk, ügyelve, nehogy túlhúzással a fedelet eltörjük. A bekötés után meggyőződünk arról, hogy a forgó gázszabályozó nyugalmi helyzetében a körtolattyú, ill. a fúvókatű is nyugalmi, záró helyzetbe kerüljön.

 

Az elektromos kábeleket a gyújtásnál ismertetett formában helyére kötjük, utána a kipufogócsövet helyére erősítjük, és bekötjük a benzincsövet.

 

Utolsó műveletként a gyújtókábelt csatlakoztatjuk a gyújtás-áramkivezetőhöz és a gyertyapipát a gyújtógyertya csatlakozásához illesztjük. A művelet elvégzése előtt ellenőrizzük, hogy a gyertyapipa és a kábel között megvan-e a fémes érintkezés és a gyertyapipa blokkja nem üt-e át. Erről úgy győződhetünk meg, hogy az érintkező rész kicsavarása után kiemeljük a gyertyapipából a blokkot, és amennyiben az repedés- és kormosodásmentes, úgy visszaszereljük eredeti helyére.

 

125 cm3-es Danuvia motorkerékpárok
kezelése és karbantartása

Szerzők: GÁBOR ANDRÁS     WOHLMUTH EMIL