fejlec4.jpg

A MOTOR KISZERELÉSE A VÁZBÓL

 

A motor kiszerelését az alábbi műveletek előzik meg:

 

 • a nyereg leszerelése,
 • a benzintartály leszerelése,
 • az oldalborító lemezek leszerelése,
 • a láncvédő leszerelése,
 • a kipufogócső leszerelése,
 • a jobb motorházfél leszerelése,
 • a meghajtólánc leszerelése,
 • az elektromos vezetékek leszerelése,
 • a tengelykapcsoló-huzal leszerelése,
 • a gázszabályozó kiszerelése,
 • a motortartó csavarok kiszerelése, a motor kiemelése.

 

A motorblokk kiszerelése előtt a motort meg kell tisztítani a szennyeződésektől, olajlerakódásoktól és főként a homoktól, portól. Ez részben azért szükséges, hogy megőrizzük szerszámaink és a kiszerelési munkahely tisztaságát, részben pedig így a motor forgó és mozgó részei nem fognak beszennyeződni.

 

A NYEREG LESZERELÉSE

 

A vázhoz a nyereg három helyen van odaerősítve. (A leszereléshez 1 db 11-es villáskulcs és 1 db 17-es villáskulcs szükséges.)

 

Először kiszereljük a nyereg két első M 10-es kulcsnyílású csavarját, majd kettő db 17 mm-es kulcsnyílású hátsó felerősítő csavarját. A csavarok eltávolítása után a nyereg első részét felemeljük és hátratolással a vázról levesszük.

 

A BENZINTARTÁLY LESZERELÉSE

 

A benzintartály leszerelése előtt leengedjük a benzint, lehúzzuk a porlasztóról a levezetőcsövet, majd a váz alatti összekötőcsövet. 10 mm-es villáskulccsal leszereljük a benzintartály első felerősítő csavarját, 14 mm-es kulcsnyílású villáskulccsal leszereljük hátsó felerősítő csavarját. A benzintartályt felfelé való emeléssel levesszük a vázról.

 

AZ OLDALBORÍTÓ LEMEZEK LESZERELÉSE

 

Az oldalborító lemezeket négy-négy darab 10 mm-es kulcsnyílású M 6-os csavar rögzíti. Ezeket leszereljük, majd az akkumulátort a bal oldali szerszámdobozból kikötjük és az akkumulátort kiemeljük, vigyázva arra, hogy abból a sav ki ne ömöljön. Az oldalborító lemezeket leemeljük, vigyázva, hogy az elektromos vezetékeket fel ne sértsük.

A LÁNCVÉDŐ LESZERELÉSE

 

A láncvédő leszerelésénél az M 6-os csavart alulról (csavarhúzó segítségével) kicsavarjuk, majd a lengővillán levő 2 db M 6-os csavart 10 mm-es villáskulccsal oldjuk, végül az alsó és a felső láncvédő részt összekötő M 6-os csavart a 10 mm-es villáskulccsal eltávolítjuk. Ezután a láncvédő felső részét megemelve és hátrafelé húzva távolítjuk el. Az első részt lefelé. Hátrahúzással emeljük le.

 

 

 

 

17. ábra. Oldalborító lemez leemelése

 

 

18. ábra. Felső láncvédőfél leemelése

 

A KIPUFOGÓCSŐ LESZERELÉSE

 

A kipufogócső gyűrűs anyáját 125 DKV K22-es körmöskulccsal lecsavarjuk, a hangtompítónak M 6-os szorító anyáscsavarját meglazítjuk, s a kipufogócsövet a hangtompító dobból kiemeljük. Célszerűbb azonban a kipufogócsövet a hangtompítódobbal együtt leszerelni. Ebben az esetben a hátsó, jobb oldali lábtartó alatt levő M 8-as csavar anyáját 14 mm-es nyílású villáskulccsal lecsavarjuk, és (a szorítóbilinccsel együtt) a teljes hangtompítóval együtt leemeljük.

 

 

19. ábra. A kipufogócső gyűrűs anyájának leszerelése

 

A JOBB MOTORHÁZFÉL LESZERELÉSE

 

Csavarhúzó segítségével a 2 db M 6-os csavart kicsavarjuk, a jobb oldali motorházfél fedelét leemeljük.

 

A MEGHAJTÓLÁNC LESZERELÉSE

 

A sebességváltót 0 állásba kapcsoljuk, és a hátsó kereket addig forgatjuk, amíg a patentszem láthatóvá válik. A patentszem rugóját laposfogóval eltávolítjuk, majd a patentszemet a lánc két végéből kivesszük és a láncot leemeljük.

 

A kiszerelt láncba a patentszemet visszaszereljük, nehogy elvesszen, és a biztosító szemet visszahelyezzük.

 

AZ ELEKTROMOS VEZETÉKEK LESZERELÉSE

 

A jobb oldali motorházon levő három darab lendkerékmágnes kivezetőről a kábeleket úgy szereljük le, hogy a kábelek végén levő gumi védősapkát megemeljük, majd a vezetékeken hátrahúzzuk. Ezután 9 mm-es kulccsal az anyákat meglazítjuk, és a kábeleket kihúzzuk.

 

A TENGELYKAPCSOLÓ HUZAL LESZERELÉSE

 

A tengelykapcsoló kinyomókart 14 mm-es villáskulccsal elfordítjuk és a motorházban levő felöntésből az állítócsavart 9 mm-es villáskulccsal kiszereljük. A huzalnak megfelelő görbületet adva, a tengelykapcsoló kiemelőkar felhasított szeméből a huzalvégeket kiemeljük.

 

A GÁZSZABÁLYZÓ KIEMELÉSE

 

A porlasztóházon levő gázszabályozó fedelet leszereljük, és a gázszabályozó szelepet felfelé kihúzzuk. A tenyerünkbe fogott gázszabályozó fedelére támaszkodó rugót ujjunk hegyével összenyomjuk, s az így felszabadult huzalvéget pedig a gázszabályozó szelepen levő "gomblyukból" kiakasztjuk.

 

Célszerű az esetleges sérülések elkerülése végett a gázszabályozó szelepet, a rugót és a gázszabályozó fedelet a helyére visszatenni.

 

A MOTORTARTÓ CSAVAROK KISZERELÉSE ÉS A MOTOR KIEMELÉSE

 

A motortartó csavarok M 10-es anyáját 17 mm-es kulccsal lecsavarjuk. Az átmenő csavarokat az egyik irányba kitoljuk. Ügyeljünk arra, hogy a távtartó csöveket a kiemelés sorrendjében visszahelyezzük a motortartó csavarokra, hogy az összeszerelésnél előző helyükre kerüljenek vissza. Ezután következik a motorblokk kiemelése a vázból.

 

 

20. ábra. A motortartó csavar kiszerelése

 

A motorblokkot megemelve, kissé balra buktatva vesszük ki a vázból. Kellően megtisztítjuk a szennyeződésektől mind a blokkot, mind pedig a váz azon részeit, amelyeket az előző tisztításnál nem tisztítottunk meg, mert nem férhettünk hozzájuk.

 

A visszaszerelésnél fordított sorrendben járunk el.

 

Visszaszerelésnél ügyeljünk, hogy a (tengelykapcsoló, ház) bowden-vezetékeket megfelelő ívben helyezzük el (a könnyebb mozgatás érdekében).

 

A kipufogócső visszaszerelésénél előbb győződjünk meg arról, hogy a kipufogó tömítés nem sérült-e, vagy annyira összenyomódott, hogy tömítés céljára már nem felel meg. Ebben az esetben tanácsos a tömítést kicserélni. Összeszerelésnél ne használjunk hermeticet. A kipufogóanyát első beindítás után még egyszer gondosan utánhúzzuk.

 

125 cm3-es Danuvia motorkerékpárok
kezelése és karbantartása

Szerzők: GÁBOR ANDRÁS     WOHLMUTH EMIL