ricsi.jpg

A MOTOR ÉS A SEBESSÉGVÁLTÓ SZÉTSZERELÉSE

A jobb oldali motorházfedél 2 db rögzítőcsavarját csavarhúzó segítségével kicsavarjuk, és a motorházfedelet leemeljük. Ezután 14 mm-es csőkulccsal lecsavarjuk a hengerfejet leszorító 4 db M 8-as csavaranyát és a hengerfejet leemeljük. Ezt követően a hengert felfelé lehúzhatjuk, majd a dugattyú és a motorház közé fa-alátéteket teszünk, hogy a dugattyú alsó élét szerelés közben ne sértsük meg. A henger leemelését folyamatosan végezzük, vigyázva arra, hogy a dugattyúgyűrűk be ne akadjanak a henger vezérlő nyílásaiba.

 

A lánckereket biztosító alátét kiegyenesítése után a rögzítőbetét segítségével 17 mm-es csőkulccsal az M 10X1-es balmenetű anyát lecsavarjuk. A 125 DV-k25 jelű (kereskedelemben kapható) lánckeréklehúzót a lánckerék peremére ráhúzzuk és a lehúzó középcsavarját 14 mm-es villáskulccsal addig forgatjuk, amíg a kis lánckerék a tengelykúpról lecsúszik. Amikor a kúp oldása bekövetkezett, a lánckereket a lehúzónál fogva kézzel lehúzhatjuk.

 

 

21. ábra. Kis lánckerék leszerelése

 

A lánckerék lehúzása után a lendkerékmágnes-koszorút biztosító alátétet kiegyenesítjük, majd a 17 mm-es csőkulccsal az M 10X1-es bal menetes csavaranyát lecsavarjuk, a lendkerékagyban levő M 30X1-es menetre pedig becsavarjuk a 125 DV-k25 mágneslehúzót. Igen fontos, hogy a lehúzó menetes részét ütközésig csavarjuk be, különben az agy, vagy a lehúzó menetei könnyen kiszakadnak. Mivel a lendkerékmágnes felfogó agy része 1:10 kúposságú, illesztése erősen önzáró. A lehúzó középcsavarját a 14-es villáskulccsal addig forgatjuk, amíg az észrevehetően könnyebben forgatható. A villáskulcs forgatásával egy időben a lehúzó testen levő kulcsnyílás segítségével a lehúzót az ellenkező irányú elmozdulástól vissza kell tartani. Ekkor a kúp oldása bekövetkezik, és a mágneskoszorút a lehúzónál fogva kézzel levehetjük. A mágnes forgórészét ne helyezzük kis csavarok vagy fémforgács közelébe, mert azokat magához vonzza, s ezektől nehezen lehet megtisztítani. Így elkerülhetjük, hogy idegen tárgy kerüljön a lendkerékmágnesbe. 9 mm-es villáskulccsal az áramkivezető M 4-es anyáját is lecsavarjuk, s a kivezetőket lenyomva kiszereljük. Vigyázzunk, hogy a szigetelő alátétek el ne vesszenek! Amennyiben a lendkerékmágnest csak azért vesszük le, hogy a motort szétszereljük, célszerű az alaplemez és a forgattyúház valamelyik egymással érintkező részét összejelölni. Ezzel megkönnyíthetjük az előgyújtás újbóli beállítását összeszerelés után. Az alaplemezt (állórészt) a 3 db M 5-ös csavaranya és alátétjei kiszerelése után le lehet emelni.

 

 

22. ábra. Lendkerékmágnes leszerelése

 

Következő lépésként a bal oldali olajteknő rész alján levő olajleeresztő csavart kicsavarjuk, és a sebességváltóban levő olajat tiszta edénybe leeresztjük. A motorblokkot készülékre helyezzük úgy, hogy a baloldali motorházfedél legyen felül. Amennyiben külön készülékünk nincs, úgy fából könnyen készíthetünk magunknak olyan segédeszközt, amelyre hosszú csavar segítségével (az első és a hátsó motorblokk-felerősítő furatokon keresztül) a blokkot rögzíteni tudjuk. Ezt követően 10-es villáskulccsal lecsavarjuk a berúgókar rögzítőanyáját. Az éket réz- vagy fakalapács segítségével kiütve a berúgókart levehetjük.ugyancsak10 mm-es villáskulccsal csavarjuk le a sebességváltó lábitó M 6-os anyáját, majd a csavart kivéve a sebességváltó lábitót lehúzzuk. A fedelet leszorító 8 db M 6-s anyát 10 mm-es csőkulcs segítségével lecsavarjuk. Ezután a fedelet leemelhetjük. A fedés leemelésénél vigyázzunk a fedél és a forgattyúház között levő tömítőpapír épségére, valamint arra, hogy a berúgó és a sebességváltó tengelynél levő simmeringek tömítőéleit a szétszedésnél ne rongáljuk meg.

 

A tengelykapcsoló rugóit kampós rugókiakasztóval (125 DV-k18) úgy akasztjuk ki, hogy a nyomótárcsa furatán át a rugóbeakasztóval benyúlunk és a rugó hornyába a horgot beakasztva felfelé húzzuk, majd a rugót a furatból kiakasztjuk. Ügyeljünk arra, hogy a rugókat túlságosan ne húzzuk szét!

 

 

23. ábra. Tengelykapcsoló rugó kiakasztása

 

További műveletként kiemeljük a nyomótárcsát, majd a súrolódó lemezeket. A tengelykapcsoló kosárban levő orros biztosító alátétet visszahajlítva 17 mm-es csőkulccsal az M 12X1-es lapos anyát lecsavarjuk. A tengelykapcsoló fogaskereket elfordulás ellen kitámasztjuk, majd a főtengelyen levő fogaskerék biztosító alátétjét visszahajtva 17 mm-es csőkulccsal az M 10X1-es anyát is lecsavarjuk. (A tengelykapcsoló fogaskereket elfordulás ellen szintén kitámasztjuk.) ezután a tengelykapcsoló-házat a szerelt aggyal együtt leemeljük, majd a bronzperselyt és a vállgyűrűt szintén levesszük. A kis fogaskereket a lánckerék leemelésével azonos módon húzzuk le.

 

Következő munkamenetként a motorházakat összefogó 3 db M 6-os anyát 10 mm-es csőkulccsal lecsavarjuk és a motorházakat szétemeljük. (A motorházfelek széthúzását gyenge kalapácsütéssel is elősegíthetjük.) A motorházak szétszerelése után a főtengelyt, valamint a hajtó- és a kapcsolótengelyt a fogaskerekekkel együtt kiemeljük.

 

A SEBESSÉGVÁLTÓ ELHASZNÁLÓDÁSA

 

A tengelykapcsoló-tengely kicserélendő:

 

 • ha a kapcsolásra szolgáló bordák sarkai R=1 mm-nél nagyobb legömbölyödést mutatnak;
 • ha a bordák élei letöredeztek;
 • ha a golyóscsapágyak a tengelyen elforogtak és a tengelyre vállat koptattak;
 • ha a második sebességfokozatban levő kerekek rögzítése nem megfelelő, s menet közben a motorkerékpár sebességváltója kidobja a második fokozatot.

 

A lánckeréktengelyt kicseréljük:

 

 • ha a kapcsolásra szolgáló bordák élei R=1 mm-nél nagyobb legömbölyödést mutatnak, vagy a bordák sarkai letöredeztek;
 • ha a golyóscsapágyak a tengelyen elforogtak, és a tengelyre vállat koptattak;
 • ha a lánckerék elnyíródása következtében a kúpos tengelyvég megsérül;
 • ha a tengelyvég M 10X1-es bal menete megsérült vagy megnyúlt.

 

A fogaskerekek kicserélendők:

 

  • ha a kapcsoló körmei sérültek vagy gömbölyűre koptak;
 • ha a fogak kopása túl nagy vagy a körmökön berágódások mutatkoznak

 

 

125 cm3-es Danuvia motorkerékpárok
kezelése és karbantartása

Szerzők: GÁBOR ANDRÁS     WOHLMUTH EMIL