danfejlec.jpg

 

A FUTÓMŰ

 

KEREKEK ÉS ABRONCSOK

 

A kerékabroncsok krómozottak. Méretük 1,85"x19". A küllők mérete elöl-hátul ¤ 3x142 mm-es (egyenes kivitelben). A gumiabroncsok mérete elöl-hátul 2,75"x19".

 

A kerékagy hűtőbordákkal ellátott öntött alumínium. 2 db 6303-as mélyhornyú golyóscsapágyra vannak ágyazva, közöttük távtartóval. A belső expanziós fékrészre öntéskor acélgyűrűt helyeznek be. Az első és hátsó kerék teljesen megegyezik és így csereszabatos. A fékpofák anyaga alumínium öntvény, a súrlódó betétek szegecseléssel erősítik a fékpofákra. Mind az első, mind a hátsó fékfedélre egy fékpofa-pár van szerelve. A mozgatásukra használt fékkulcs ívelt négyszög alakú, ami kopás esetén biztosítja a megfordíthatóságot. Az ellenkező rész rovátkolt fogazással készült, így a fékkar a szükség szerint itt is lehet állítani.

 

A fékfedelek nem azonos kivitelűek. A mellső bal fékfedélben helyezték el a kilométermeghajtó spirált, míg a hátsó fékfedélnél azonos oldalon van a fékkitámasztó szem beerősítési helye.

 

Szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy a mellső féknél a jobb oldalon is külön fékfedél van. Ezen a fékfedélen van a bowden állító csavar beerősítő helye, valamint a fékkitámasztó csap.

 

A mellső kerék kiszerelése

 

A mellső kerék kiszereléséhez a motorkerékpárt állványra állítjuk, a bal oldali motorházfedél kilométermeghajtó spirálvezetékének rögzítő csavarját kicsavarjuk és a spirálvezetéket kihúzzuk. A csavart ideiglenes jelleggel helyére visszacsavarjuk. A művelet elvégzése után 22 mm-es lemezkulccsal a mellső tengely M14x1,5-ös anyáját lecsavarjuk. Ezután a mellső tengely hengeres tengelyvég furatába illesztjük a szerszámkészletben levő hajtóvasat, és annak segítségével a tengely jobb felé kihúzhatjuk. A tengely kiszerelése után a kerék a fékfedelekkel együtt a villaszárak irányába lefelé elmozdul és a fedelek elhagyják a villaszárak kitámasztó oldalait. A kereket a talajon előre gördítve, a fékfedelet az agyból kiemeljük. A fékhuzal méretezése olyan, hogy e művelet közben nem feszül meg.

 

 

41. ábra. Kilométer meghajtó spirál kiszerelése

 

 

42. ábra. Az elsőkerék kiemelése

 

A fékpofa kiszerelése

 

A fékkarból a fékhuzalt kiakasztjuk, majd 10 mm-es kulccsal a fékkitámasztó hüvelyt kicsavarjuk. A fékfedélről a fékpofákat csavarhúzóval leemeljük.

 

Elhasználódás

 

A kerékabroncsot kicseréljük, ha az deformálódott és a küllő feszítésével már nem központosítható. A kerékagyat is kicseréljük, ha a beöntött acélgyűrű felületén mély berágódások vannak, vagy ha a csapágyak fészkükben kézzel elforgathatók. Ha a kerékagyban levő acélfék-betétet fel akarjuk esztergálni, célszerű a küllőkkel befűzött és központosított kerekeket a csapágyba illeszkedő tüskékre felhúzva kiesztergálni, mert ezáltal a felület tökéletesen hengeres marad és a fékhatás egyenletes lesz. A tengelyt abban az esetben cseréljük ki, ha az M14x1,5-ös menet megsérült, vagy a golyóscsapágyak vállat koptattak rá. A fékbetéteket ki kell cserélni, ha a felületük az alumínium szegecsfejekig lekopott. Ha új fékbetétet szegecselünk fel a fékpofára, a régi, elhasználódott fékbetétet leszereljük. Szerelésnél a fékkulcsot forgassuk el, hogy a fékpofák talpai a fékkulcsnál mérve 2-2 mm-t mozduljanak el. A fékkulcsot ebben a helyzetben rögzítsük, és a fékfedelet tüskére húzva központosítsuk, majd esztergapadon kb. 3000/min percenkinti fordulattal a fékdob belső átmérőjével azonos méretre esztergáljuk. A fékfedél lecserélendő, ha a fékkulcsnak 0,3 mm-nél nagyobb a játéka, vagy ha a fedél deformálódott.

 

Beépítés

 

A beépítés a kiszereléshez képest fordított sorrendben történik. Beépítéskor a golyóscsapágyakat jól tömjük meg golyóscsapágy-zsírral. Amennyiben a kerékabroncsot központosítani kell, úgy annak radiális ütése 1,5 mm, oldalirányú ütése pedig 1 mm-nél nagyobb ne legyen.

 

HÁTSÓ KERÉK ÉS FÉK

 

A hátsó kerék és fék, a fékfedél kivételével megegyezik az első kerékkel. A hátsó fedél is alumínium öntvény. A féknyomatékot precíziós öntésű támasztóvilla adja át a lengővillának.

 

A hátsó fékkar és a féktaposó között 5 mm-es átmérőjű fékvonórúd létesíti a kapcsolatot. A fékvonórúd alkalmazása ellenére a hátsó kerék rugózása a fékhatást nem befolyásolja.

 

Kiépítés

 

A kerék kiépítése előtt a fékrúdon levő állítóanyát eltávolítjuk, majd a fékvonórudat kiemeljük a fékkarból. Azután a tengelyfej furatán keresztüldugott hajtóvassal a tengelyt kicsavarjuk a hátsótengely agyából, majd a tengelyt kihúzzuk. Kivesszük a támasztóvillát, majd a kereket oldalirányba lehúzzuk a meghajtó lánckerék csapjairól és kissé elforgatva a lengővillából kiemeljük.

 

A kerék kivételénél az állványon álló motort kissé magunk felé kell dönteni. A kerék és fék szerelése azonos az elsőkerék szerelésével.

 

Elhasználódás

 

Az első kerékkel azonos alkatrészek cseréjénél az ott elmondottak az irányadók. A kerékagyban levő gumigyűrűket ki kell cserélni, ha azok elnyíródtak, és emiatt a lánckerék-agy menesztőcsapjai a keréköntvényhez verődnek. A gumigyűrűket tompa tüskével nyomhatjuk ki.

 

Beépítés

 

A hátsókerék és a fék beépítését a kiépítéshez viszonyítva, fordított sorrendben hajtjuk végre. Ennek során a kereket ütközésig nyomjuk rá a lánckerékre, különben a fékkitámasztó villát nem tudjuk a helyére tenni.

 

 

43. ábra. A láncfeszesség beállítása

 

A FÉKEK BEÁLLÍTÁSA

 

Bár a Danuvia 125 cm3-es motorkerékpár fékjei igen hatásosak, a fékek beállítására mégis nagy gondot kell fordítani. A biztonságos közlekedés előfeltétele ui. a jól működő fék.

 

Az első féket a jobb oldali mellső fedélen levő állítócsavar segítségével állítjuk be úgy, hogy a kerék még könnyen forogjon, de fékezésnél ne fordulhasson elő kerékcsúszás. A fékemeltyűt holtjátékkal kell beállítani. A holtjáték nem lehet több az emelési út 1/4-ed részénél.

 

44. ábra. Az első kerékfék beállítása

 

A hátsó féket a fékvonórúdon levő állítóanyával állítjuk be úgy, hogy a fékpedál 15-20 mm-es holtjáték után kezdjen fékezni, s erősebb rátaposásnál a terhelt gépnél a hátsó kerék megcsúsztatható legyen.

 

 

45. ábra. A hátsó kerékfék beállítása

 

A GUMIABRONCSOK KARBANTARTÁSA ÉS SZERELÉSE

 

A motorkerékpár gumiabroncsainak mérete: 2,75x19. Felfújásnál ügyeljünk arra, hogy az első kerekek nyomása 1,3 légkör, míg a hátsó kerékabroncs 1,7 (2 személynél 2,0) légkör nyomáson legyen. Tudnunk kell, hogy mind a túl kis, mind a túl nagy nyomású abroncsok idő előtt elhasználódnak. Óvjuk gumiabroncsainkat a túlzott melegtől, olajtól, benzintől, mert ezek ártanak a guminak.

 

Az abroncsokat a kerekek kiszerelése után szerelővas segítségével szereljük. A leeresztett abroncsot a földre fektetjük, lábunkkal az abroncs felett átnyúlva a velünk ellentétes oldalon a köpenyt az abroncs mély ágyába tapossuk, majd az egyik szerelővassal a szelepnél a drótbetét alá nyúlva a köpenyt kiemeljük. A kiemelést 6-8 cm-es lépcsőben kezdjük meg, mindkét szerelővasat használva. Óvakodjunk a perem túlzott feszítésétől, mert a drótbetét elszakadhat, s így az abroncs könnyen tönkremehet. A zárósapka és a szelepanya becsavarása után a tömlőt kiemeljük.

 

 

46. ábra. A gumiabroncs szerelése

 

A tömlő visszaszerelése

 

A gyengén felfújt tömlőt behelyezzük a köpenybe, majd a tömlőszelepet átdugjuk az abroncs szelepfuratán és egy-két csavarással rácsavarjuk a szelepanyát. A köpenynek az abroncs mély ágyában a szelepnél már elhelyezkedett alsó peremét szerelővasakkal több apró fogással átemeljük az abroncs pereméig. A felső peremet a szeleppel szemközti helyről betaposva emeljük át. A szerelővas ui. a tömlőt kicsípheti és a peremet megrongálhatja, ezért használatát itt mellőzzük. Végül kalapácsütésekkel a szelepnél fejezzük be a munkát. Az abroncs felfújása közben a köpeny jó elhelyezkedése céljából többször ütögessük a földhöz az abroncsot.

 

 

 

125 cm3-es Danuvia motorkerékpárok
kezelése és karbantartása

Szerzők: GÁBOR ANDRÁS     WOHLMUTH EMIL