fejlec.jpg

 

125 cm3-es Danuvia motorkerékpárok
kezelése és karbantartása

Szerzők: GÁBOR ANDRÁS     WOHLMUTH EMIL


A különböző típusú Danuvia motorkerékpárok üzemével, kezelésével és karbantartásával kapcsolatos tudnivalókat foglalja össze a könyv, úgyszintén a szakszerű szét- és összeszerelést és javítást is. Így nemcsak az elsődleges olvasóközönség, a javítóüzemek dolgozói számára értékes segédkönyv, de az üzembentartó számára is motorkerékpárja jobb megismerését, az egyszerűbb javítások szakszerű elvégzését és gépének eredményesebb üzemeltetését biztosítja. Behatóan foglalkoznak a szerzők a különleges Danuvia Cross-motorokkal és a széria motorok sport célokra való beállításával.

 

ELŐSZÓ

 

Motorkerékpárjának gazdaságos üzemeltetése elsősorban az üzemeltető számára fontos. A helytelen kezelés nagyobb üzemanyagfogyasztásban, gyakori üzemzavarban jut kifejezésre, és nemcsak motorkerékpárja használatában korlátozza a motorkerékpár tulajdonosát, de a sok bosszúság és meghibásodás mellett még jelentős anyagi ráfordítást is igényel. Népgazdasági szempontból sem közömbös, hogyan kezelik, hogyan tartják karban az üzemeltetők motorkerékpárjaikat, minthogy sok tízezer DANUVIA motorkerékpár fut utainkon. Ezek helytelen üzemeltetése vagy karbantartása népgazdasági szinten jelentős többlet-üzemanyag és pótalkatrész igényben jelentkezik.

 

Ezek a szempontok vezették a Műszaki Könyvkiadót, amikor immár két kiadásban megjelentette a PANNONIA motorkerékpárok kezelési és javítási könyvét. E könyv sikere adott ösztönzést arra, hogy ezt a könyvet is megjelentesse, s a sok tízezer DANUVIA üzemeltetőt ellássa motorkerékpárja zavartalan üzemeltetéséhez, állandó jó karbantartásához és célszerű javításához szükséges szakismerettel.

 

A könyv szerzői igyekeztek, hogy a különböző szakképzettségű DANUVIA üzemeltetők műszaki adottságait figyelembe vegyék, ezért az egyes műveletek elvégzésénél mindenkor felhívják a figyelmet arra, hogy a könyvben szereplő nagyobb javítások csak megfelelő szerszámok és természetszerűleg a szükséges szakértelem birtokában végezhetők el eredményesen.

Reméljük, hogy a DANUVIA motorkerékpár tulajdonosok részére ez a kis könyv segítséget nyújt motorkerékpárjuknak helyes üzemeltetéséhez és jobb kihasználásához, s ezen keresztül - ami szintén nem közömbös - egyben műszaki továbbfejlődést biztosít számukra. A helyes üzemeltetés és szakszerű javítás a DANUVIÁK élettartamának meghosszabbodását, olcsóbb üzemeltetését és az esetlegesen előforduló üzemzavarok gyors kiküszöbölését hozza magával, s így az üzemeltetők számára zavarmentes üzemet, népgazdaságunk számára pedig anyagi megtakarítást fog jelenteni.